Fascinatie is de sleutel tot kwaliteit

Orgelconcert door Taras Baginets in de Sint-Lambertuskerk in Horst, juli 2017 English text Nederlandse tekst

Juli 2017

De organist en het concert

Op donderdag 20 juli 2017 gaf de Russische organist Taras Baginets een orgelconcert op het Vermeulen-orgel in de Sint-Lambertuskerk in Horst, aan de Maas in noord-Limburg.

Taras Baginets, geboren in 1975, studeerde piano en orgel bij Serhiy Yushkevich aan het Kharkiv-Instituut voor de Kunsten in Kharkiv, Oekraïne. Daarnaast deed hij verschillende meesterklassen in West-Europe bij onder meer Heinrich Walther (Duitsland), Michael Radulesku (Oostenrijk), Hans Fagius (Zweden), Zsigmund Zsatmary (Duitsland) en Ludger Lohmann (Duitsland). Hij won verschillende prijzen, zowel in Rusland als daarbuiten.

Sinds 2002 is hij organist van de Sverdlovsk State Philharmonic Society (Ekaterinburg, Rusland). Hij heeft verschillende CD's uitgegeven en radio-opnamen gemaakt. Sinds 2011 is Baginets is artistiek directeur van het jaarlijkse Bach-festival in Ekatarinburg. Concerttournees brachten hem op vele plaatsen in Oekraïne, Rusland en in West- en Oost-Europa.

Mijn persoonlijke ervaring is dat deze vriendelijke organist buitengewoon verfijnd speelt. In het bijzonder in het stuk van Bruhns en de eerste stukken van Bach gebruikt hij rubati die ik nooit eerder op deze manier hoorde, maar die gebalanceerd en zeer overtuigend waren. Verder heeft hij in deze stukken een zeer precieze non-legato articulatie. Ja, dat is heel goed mogelijk op dit fraaie elektropneumatische orgel! Goed gedaan. De Tsjaikovsky-transcriptie was heel interessant. De drie composities van Tariverdiev konden me echter niet overtuigen. Het concert werd besloten met de monumentale Passcaglia van Bach.

Oordeelt u zelf: ik kreeg de kans een professionele opname te maken. De mp3-muziekbestanden treft u onderaan de pagina aan.

De kerk en het orgel

De Sint-Lambertuskerk in Horst werd gebouwd in 1952 naar ontwerpen van Alphons Boosten. Het is een indrukwekkend en gedetailleerd uitgewerkt uniek gebouw in de zogenaamde Wederopbouwstijl, geklasseerd als rijksmonument. De oude driebeukige gotische kerk werd verwoest gedurende het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1944. Veel middeleeuwse kunststukken werden echter gered en bepalen het monumentale interieur van de kerk mede. Persoonlijk vind ik de originele stijl en opzet van de architectuur het meest indrukwekkend, met zijn brede schepen met unieke gewelven en in het bijzonder de hoge trappen van het koor, bekleed met het typische vijftigerjaren travertin, de torenachtige absis met 'verborgen' kooromgang, galerij en het asymmetrische rechtertransept, verlicht met gebrandschilderd glas.

Het orgel werd gebouwd in 1953 door de zuid-Nederlandse orgelbouwer Vermeulen uit Weert. Het is een driemanuaals orgel met 49 stemmen en elektropneumatische tractuur, een van de grootste gebouwd in Nederland in de vijftiger jaren. Enkele van de hoge koren van de Mixturen zijn verwijderd omdat ze zeer hoog van samenstelling waren en moeilijk te stemmen. De Ranket 16' van het Récit is een octaaf verschoven tot Vox Humana 8'. De Scherp van het récit is vervangen door een Voix Céleste 8'. Enkele tongwerken hebben een tamelijk dun boventoonrijk karakter, met name de Kromhoorn van het positief met houten klankbekers. Aan het Hoofdwerk is een Bombarde 16' toegevoegd, waarbij de grootste 18 pijpen aan het pedaalregister worden ontleend.

Mij werd gevraagd het onderhoud te doen aan de elektropneumatische tractuur van dit orgel en het gedeeltelijk te stemmen, in nauwe samenwerking met dirigent Jan Rijnders, in het bijzonder voor het orgelconcert.

De opname

Ik heb een opname gemaakt, gebruikmakend van een professionele Marantz flash-recorder en een paar rondomgevoelige Neumann condensatormicrofoons, als AB-paar geplaatst op een 5 meter hoog statief, op een afstand van ongeveer acht meter van het orgel, in deze tamelijk droge akoestiek.

Het applaus werd voor zover mogelijk weggesneden en de pauzes tussen de stukken werden op ongeveer 15 seconden gehouden tijdens de montage. Na de montage werd de complete opname in aparte bestanden geknipt zonder hoorbare lassen, zodat de bestanden naadloos achter elkaar kunnen worden afgespeeld. Meestal werden de fuga's van de bijbehorende prelude gescheiden in een apart bestand. De MP3-bestanden werden gecodeerd op 160 bps. De gegeven tijdsduur is per bestand, niet alleen muziek.

Commerciële vermenigvuldiging en uitzending van deze muziek is strikt verboden. Neem contact met me op als u vragen hebt of een aanvraag wilt doen en ik zal uw verzoek doorzenden naar dhr. Baginets.

Prelude in G majeur
Nicolaus Bruhns (1665–1697)
9m53s 11,9 MB
Wir glauben all an einen Gott (BWV 740)
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
5m03s 6,1 MB
Toccata en fuga in d mineur (BWV 565) — Toccata
ohann Sebastian Bach (1685–1750)
3m10s 3,8 MB
Toccata en fuga in d mineur (BWV 565) — Fuga
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
6m17s 7,5MB
Choral prelude no. 1
Mikael Tariverdiev (1931–1996)
3m17s 4,0 MB
Choral prelude no. 2
Mikael Tariverdiev (1931–1996)
3m59s 4,8 MB
Choral prelude no. 3
Mikael Tariverdiev (1931–1996)
2m37s 3,2 MB
Prelude an fuga in D majeur — Prelude
Alexander Glasunov (1865–1936)
3m43s 4,5 MB
Prelude an fuga in D majeur — Fuga
Alexander Glasunov (1865–1936)
5m48s 7,0 MB
Dans van de suikerboonfee uit De Notenkraker
Pjotr Iljitsj Tsjaikovsky (1840–1893)
2m30s 3,0 MB
Passacaglia in c mineur (BWV 582)
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
14m18 17,2MB
De Sint-Lambertuskerk in Horst vlak voor het orgelconcert

De Sint-Lambertuskerk in Horst vlak voor het orgelconcert door Taras Baginets. Foto's Rens Swart

Het orgel in de Sint-Lambertuskerk in Horst vlak voor het orgelconcert

Het orgelfront van dit grote orgel is buitengewoon breed.

Het bijzondere atrium aan de westkant van de Sint-Lambertuskerk in Horst, ontworpen door Alphons Boosten

Het bijzondere atrium aan de westkant van de Sint-Lambertuskerk in Horst, ontworpen door Alphons Boosten.

De speeltafel van het Vermeulen-orgel van de Sint-Lambertuskerk in Horst

De mooie driemanuaals speeltafel van het Vermeulen-orgel van de Sint-Lambertuskerk in Horst.

De koppelkasten en andere elektra in de speeltafel van het Vermeulen-orgel

De koppelkasten en andere elektra in de speeltafel van het Vermeulen-orgel.

Een deel van het pijpwerk van het recit

Een deel van het pijpwerk van het récit.

Het pijpwerk van het positief

Het pijpwerk van het positief, aan de linkerkant van het orgel, met op de voorgrond enig pijpwerk van het hoofdwerk.

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart