Fascinatie is de sleutel tot kwaliteit

Logboek werkzaamheden Corneliusbasiliek & van alles

8 maart & 29 december 2020

Ik hou bij wat ik in de Corneliusbasiliek heb gedaan, wat voor dingen ik ben tegengekomen of aan de weet gekomen, ik maak ontwerpen van bijvoorbeeld de lichtinstallatie en de elektrische installatie, ik bestudeer informatie over vloerverwarming, warmtepompen en zonnepanelen, betonvloeren enzovoort. En dat alles schrijf ik uitgebreid op. Voor mezelf, maar eigenlijk vind ik het heel leuk om belangstellenden enthousiast, diepgaand, degelijk en wijdlopig over mijn wederwaardigheden te vertellen. En ik vind het mooi om dat in mijn eigen mooi opgemaakte webpagina's te gieten, rijkelijk geïllustreerd met honderden foto's. Maar je raadt het al … dat blijkt dan óók weer veel tijd te kosten. Ik zal proberen af en toe een stuk logboek in een drastisch gekuiste vorm op mijn website met u te delen.

Diepgaande teksten over specifieke onderwerpen vind je onder de menu-onderdelen hiernaast. Sommige onderwerpen passen niet onder zo'n menu en die zet ik dan op een logboekpagina. Verder zijn er nog de meestal kortere nieuwsberichten.

Overzicht logboekpagina's

32 augustus 2020

Hier is dan nu eindelijk het eerste stuk logboek! Dit stukje logboek begint op woensdag 12 augustus 2020 en eindigt op vrijdag 28 augustus 2020, dat zijn negen dagen (ik werk nu woensdag, donderdag en vrijdag in de basiliek). De afgelopen weken ben ik vooral met de vloer bezig geweest: ik moet immers in oktober verhuisd zijn en oplettende lezertjes weten hoeveel spullen ik heb. Maar er komen altijd klussen tussendoor, zowel dingen die niets met de vloer te maken hebben, zoals de klokken, als dingen die óók nodig blijken.

Deze logboekpagina beschrijft en illustreert de werkzaamheden na het demonteren en opslaan van alle banken. Het gaat vooral over het slopen en in mootjes zagen van de vurenhouten vlonders waarop de banken stonden. Maar ook de Mariakapel komt aan bod, het heteluchtverwarmingsretourkanaal, het repareren van de kabel van de slaghamer voor het slaan van de klok, het vrijmaken van het zuidtransept en dus het stofzuigen van muren, gebrandschilderd glas en gewelf. Tussendoor heb ik met Walter Vos de constructie en stabiliteit van de torenspits bestudeerd. Heel even komt ook wat werk voor de sfeerverlichting aan bod.

Klik voor de logboekpagina op deze link:

Een eerste stukje logboek: de klok repareren, een muur stofzuigen maar vooral de vlonders op de vloer in mootjes zagen (met veel extra informatie!)

28 december 2020

En dan eindelijk na drie maanden het volgende stukje. De vloer is af. Op de nieuwspagina vind je er een kort stukje over. Er is veel over uitgeknobbeld en de realisatie had wat voeten in de aarde, dus dat is een aparte pagina waar maar die isternogniet.

Op 26 september 2020, precies tussen het maken van de vloer en de verhuizing in, was het Burendag. Ik schat dat er ongeveer 45 mensen zijn geweest, verdeeld over de hele dag. Een korte impressie vind je via de link.

Burendag 26 september 2020

28 december 2020

Toen eind september de vloer van de Corneliusbasiliek klaar was, kon ik verhuizen. Dat was een uitputtingsslag want ik heb nogal veel verzameld. Zelfs op mijn optimistische natuur was het een aanslag. Maar het is een beetje gezakt dus ik heb er een logboekpagina over gemaakt met een kleine selectie van hetgeen allemaal is voorgevallen.

De verhuizing van al mijn spullen van de bedrijfshal in Dongen naar de Welbergse Corneliusbasiliek

28–31 december 2021

Ik heb wel eens overwogen kerstverlichting in de toren van de Corneliusbasiliek te hangen. Op 10 december 2021 besloten mijn klusmaat Caspar en ik ineens een kerstster te maken. Ik tekende een kerstster van 2 bij 1 meter met een staart en een paar uur later hadden we gekleurde (ze hadden niet anders maar het is wel leuk eigenlijk) lampjes op gaas geknoopt en hingen we de kerstster in een galmgat van de Corneliusbasiliek.

Een kerstster met staart van gekleurde lampjes als kerstverlichting in een galmgat van de toren van de Basiliek van Welberg

Welberg, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Die dorpsnaam moet wijzen op wel of kwel (uit de grond omhoog komend water) op of rond een berg. Is dat hier bekend? Heeft de kwel iets met de Brabantse Wal te maken? Hoe dan ook: er komt vocht omhoog door de vloer van de Corneliusbasiliek en ik zou graag willen weten of dat te maken heeft met de 'wel' van Welberg.

De wel van Welberg: een raadsel. Er komt water door de vloer van de Welbergse Corneliusbasiliek omhoog: is dat de wel van Welberg?

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart