Fascinatie is de sleutel tot kwaliteit

Nieuws over de 'Corneliusbasiliek': de kerk van Rens Swart in Welberg

Film en geluidsopname van de luidklokken van de Cornelius

17 april 2020

Zoals eerder gemeld, worden op inmiddels 900 plaatsen in Nederland de 'Klokken van Hoop' elke woensdagavond geluid. Ik zou het geweldig vinden 'mijn bronzen meiden', zoals ik de klokken liefkozend noem, hun diepe stem over Welberg te laten galmen. Tot onze spijt is mij dit niet toegestaan.

Maar … ik weet een creatieve oplossing, die misschien toch een beetje hoop geeft! Ik plaats hier een geweldige opname die is gemaakt vóór de kerk verkocht werd! Zodat je er tóch nog wat hoop uit kunt putten!

De microfoons hingen een paar meter boven de klokken maar niettemin overstuurt de opname toch nog iets. De opname begint met de uurslag. Daarna begint de kleine klok te luiden (Johanna, een a1) en na enige tijd komt daar de grote klok (Maria, een g1) bij. Johanna is met haar 405 kilogram wat slanker dan Maria met 571 kilo, maar ze klinken geweldig.

Je vindt de opname hier als mp3.

De luidklokken van de Corneliusbasiliek in Welberg 17m00 20,4 MB

Ik ben erg blij dat we die opname tenminste hebben! En hier is dan de film. Het is leuk dat hij begint met naar de klokken toe te klimmen vanuit de toren.

De Cornelius een basiliek?

3 april 2020

Je leest hier over de Corneliusbasiliek in Welberg. Nu zul je denken: "Corneliusbasiliek? Hoe komt dat zo? En wat is een basiliek?" De term basiliek refereert aan een pauselijke eretitel. Ik leg je dat op deze pagina precies uit. De Corneliuskerk heeft deze eretitel nooit gehad en zal hem, nu hij ontwijd is, ook nooit meer krijgen. Voor de Corneliusbasiliek in Welberg is het gewoon een creatieve naam voor een prachtig gebouw. Lees er hier meer over.

Webpagina's online, meld je aan om op de hoogte te blijven!

2 april 2020

Het leek me leuk om mijn verhalen met de Corneliuskerk, 'Corneliusbasiliek' zoals ik hem meestal noem, te delen met de mensen die er belangstelling voor hebben en dus op mijn website te zetten. Dat is misschien met name aardig voor de betrokken dorpsbewoners van Welberg. Ik ben er immers minstens anderhalve dag per week en ik werk keihard maar je ziet er niet veel van.

Op een avond in maart heb ik in een ruk een hoop tekst geschreven. Maar dat moet ik nu nog onderverdelen in logische pagina's, de html-code eromheen (ik maak de webpagina's die u nu leest met de hand, ik schrijf ze als computerprogrammeur!) en plaatjes en menustructuur.

Die menustructuur hiernaast (als je op Corneliusbasiliek klikt, klapt dat uit) laat zien wat er in mijn hoofd zit en wat ik daar in de loop van de tijd uit hoop te schudden. Het is allemaal nog een beetje eh … grijs :-)

Nu ik wereldkundig wilde maken dat ik op woensdagavond 1 april 2020 de klokken ga luiden, heb ik in sneltreinvaart in ieder geval toch een openingspagina gemaakt plus de nieuwspagina met het nieuws dat ik de klokken zal luiden.

Facebook heb ik bewust niet. Wil je op de hoogte blijven, stuur mij dan even een berichtje (ik bedoel dan een meeltje, of is dat ook al weer ouderwets?), dat kan tamelijk geautomatiseerd door hierop te klikken.

Klokken van hoop: klokluiden

Corneliuskerk

1 april 2020

Als teken van hoop en troost in deze tijd van ernstige crisis, heeft de Paradijskerk in Rotterdam het initiatief genomen om op woensdagavond om 19 uur een kwartier de klokken te luiden. Dit initiatief is door de Raad van Kerken overgenomen en heeft zich verspreid over honderden kerken in Nederland. Dit klokluiden heeft geen religieuze connotatie, al verbaast het natuurlijk niet dat Christenen vanwege het belang dat zij hechten aan naastenliefde hierachter de drijvende kracht zijn.

We kunnen elkaar niet zo makkelijk meer ontmoeten, nu het Coronavirus een serieuze bedreiging voor ons vormt. De mensen in de zorg en de wetenschap werken keihard en doen het risicovolle werk om de getroffenen zo goed mogelijk te verzorgen en de verspreiding van het virus af te remmen. Om elkaar tot steun te zijn, om elkaar in gedachten te ontmoeten en om hoop te putten uit dit eeuwenoude geluid van gemeenschapszin, luiden we de klokken. Ik zou dat vanavond ook graag doen in Welberg.

Jammer genoeg mag ik dat van de bisschop niet. De kerk is ontwijd en door de kerk te kopen heb ik me aan een heel stel regels te houden. D'r mag niks dat zou kunnen refereren aan religieuze symbolen of gebruiken. Daar hoort het luiden van de klok expliciet ook bij!

Dat laat onverlet dat het een heel mooi initiatief is om de Klokken van Hoop te luiden! Voorlopig geldt dit initiatief voor elke woensdag tot eind april. Voor meer informatie kijkt u op de website Klokken van hoop.

Wel nieuws maar geen tijd

8 maart 2020

Er is geen nieuws, behalve dat er heel veel te vertellen is over wat ik in ruim één dag per week sinds december 2019 in de Corneliuskerk gedaan heb. Ik houd er een logboek over bij, ook omdat ik daardoor orde in de chaos en enorme hoeveelheid informatie schep.

Ik zal dat gaandeweg, op de voor mij gebruikelijke onvoorspelbare chaotische manier, op deze website opschrijven en daarna berichten toevoegen.

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart