Fascinatie is de sleutel tot kwaliteit

Activiteiten in de Corneliusbasiliek & kerk te huur English text Nederlandse tekst

Juni 2020

De Corneliuskerk is altijd het centrale gebedshuis in Welberg geweest en nu het dit niet meer is, hoofdzakelijk doordat minder en minder mensen de kerk bezochten en eraan bijdroegen, is het nog steeds een brandpunt in Welberg. Er zijn voor mij vier overwegingen om de kerk af en toe voor activiteiten open te stellen.

 • Ik heb gemerkt dat dit voormalige religieuze gebouw voor veel Welbergerianen heel belangrijk is. Mogelijk hebben ze er herinneringen aan, zijn ze er gedoopt, hebben ze hun ouders hier vanuit begraven en in ieder geval is het een sfeervolle en prachtige kerk die letterlijk de culminatie is van het kleine kerkdorp Welberg. Ik zou hen graag af en toe in de kerk ontvangen.
 • Ook voor mij is dit een geweldige kerk, ik geniet van de fraaie architectuur, ik zal de kerk nog sfeervoller maken door de verlichting te verbeteren en ik doe fascinerende dingen in deze inspirerende omgeving. Deze kerk in eigendom te hebben is een groot en spectaculair avontuur, inclusief de strijd om het monument te onderhouden. Ik vind het leuk om dit te delen met mensen die zich betrokken voelen.
 • Het zou gaaf zijn om activiteiten te organiseren in dat deel van de kerk dat niet vol staat met mijn spullen. De kerk heeft een uitstekende akoestiek, heel geschikt voor koorzang en concerten. Ook theater, feesten en partijen en andere happenings zouden hier kunnen worden georganiseerd. Dit zou ik ook willen doen in overleg met de vereniging Ontspanning voor Welberg, die er de vorige jaren nog een Halloweentheater en een kerstmarkt organiseerden.
 • Als ik de kerk te huur aanbied voor concerten, publieke activiteiten of privé-gebruik, dan zou me dat helpen de kosten te dekken van dit onderhoudsintensieve monument.

Maar is dit wel mogelijk? Als de kerk klaar is voor mijn gebruik, dan is het een privéruimte met ongeveer tien auto's, orgels, auto- en orgelonderdelen, gereedschap en spullen overal. Ik kan je verzekeren dat ik geen tijd ga verspillen aan het netjes opruimen van de ruimte aan het eind van iedere dag.

Aan de andere kant zal ik het wel zo proberen te organiseren dat ik de kerk af en toe kan openstellen voor openbare activiteiten. Hier volgen enkele overwegingen:

 • Voor een openbare of besloten activiteit zal ik de centrale ruimte vrijmaken: de viering, het koor, de absis en delen van de transepten. Er is dan plaats voor een kleine 200 mensen aan publiek.
 • De kerk is een inspirerende plek om concerten te geven, vooral met koor en/of orgel, zowel vanwege zijn architectuur, decoratie en verlichting, als vanwege zijn zeer goede akoestiek. De nagalmtijd is ongeveer 4,5 seconde, met een voldoende breed spectrum inclusief lagere frequenties.
 • De kerk kan worden gehuurd voor besloten bijeenkomsten, 'happenings', partijen, vergaderingen, familiediners, etcetera.
 • Hoewel: activiteiten die min of meer lijken op religieuze vieringen zijn verboden door het bisdom. Dus geen huwelijken, uitvaarten, liturgische vieringen enzovoort. Anders kom ik zwaar in de problemen.
 • Het onderhoud van dit historische gebouw kost heel veel tijd en geld. Ik overweeg de kerk te verhuren, niet omdat ik er aan wil verdienen, maar om een deel van de onderhouds- en restauratiekosten te dekken.
 • Ik zou kunnen aanbieden de kerk te verwarmen, maar de niet geringe kosten bereken ik dan wel door.
 • Het zou leuk zijn om mensen in dit soort spectaculaire architectuur te introduceren, door uit te leggen hoe het in vredesnaam kan dat stenen boven je blijven hangen en dertien meter overspannen, hoe de acht lege meters boven het gewelf maar onder het dak eruit zien, waar mijn kerkuilen wonen, wat een mooie ruimte er in de toren is, hoe groot en zwaar de klokken zijn en hoe ze klinken en wat een mooi uitzicht je vanuit de toren hebt. En als je echt geen hoogtevrees hebt, neem ik je mee de torenspits in! Mijn ervaring is dat dit in het bijzonder op kinderen een verpletterende indruk maakt die ze zich de rest van hun leven zullen herinnneren!
 • De toren is ook beschikbaar. Wat denk je van een 'ontbijt met uitzicht' bij de luidklokken? Twee keer per uur maakt de klok wat rumoer, maar je hoort dat aankomen en dat is op tijd genoeg om eventueel je oren dicht te doen.
 • Of wat dacht je van een werkplaats, of workshop, wat in het Nederlands iets anders betekent, in de 5 x 5 meter grote torenruimte, met zijn 5,5 meter hoge plafond? Hij heeft zes twee meter hoge ramen! (maar ik moet toegeven dat die maar 10 cm breed zijn smiley)

Iets heel anders is dat ik het spijtig vind dat veel elementen die de kerk een inspirerend gebouw maken bij de ontwijding verwijderd zijn. Zowel om de sfeer als om de kunsthistorische waarde is het belangrijk dat, om enkele grotere zaken te noemen, kruiswegstaties, doopvont en Maria-schilderingen en, om een kleinere zaak te noemen, de kaarsenstandaarden bij altaren en heiligenbeelden en boven de twaalf wijdingskruisen in het gebouw aanwezig blijven. Deze monumentale kerk is in de loop der jaren als plaats van religieuze samenkomst door de Welbergers verrijkt en daarmee een totaalkunstwerk (Gesamtkunstwerk) geworden.

Het bisdom eist echter dat bij ontwijding en overgang naar een niet-religieus gebruik dergelijke kunst verwijderd wordt. Wat echter nog wel gebeurt is dat een kapel toegankelijk blijft, bijvoorbeeld als Mariakapel, zoals hier in Dongen-Vaart door de nieuwe eigenaar tot grote vreugde van de plaatselijke gemeenschap is gerealiseerd. Als ik de kerk openstel voor publiek gebruik, zou dan niet de Welbergse Mariakapel ook weer voor gebed kunnen worden ingericht? Riny van Broekhoven heeft er rond de kerksluiting bij het parochiebestuur op aangedrongen dat de uitmonstering van met name de belangrijke Mariakapel behouden blijft en dit is toegezegd, dus … wie weet.

Als je ideeën, suggesties, opmerkingen of zelfs aanvragen hebt, laat het me weten!

Corneliusbasiliek

De Sint Corneliuskerk is een indrukwekkend monument van baksteencontructie uit het Interbellum. De sfeer zal nog worden versterkt door indirecte verlichting aan te brengen, die de fraaie stenen gewelven aanlichten. Nadat ik het interieur heb aangepast, zal het een mooie plek zijn voor openbare of besloten activiteiten. Alle foto's © Rens Swart, tenzij anders vermeld

Corneliusbasiliek

De brede centrale ruimte en het koor en de absis zal ik beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld concerten. Koren klinken geweldig van onder het decoratief beschilderde absiskoepelgewelf door de goede akoestiek. (Deze foto is genomen vanaf de steiger, in juni 2020 was ik bezig met het verwijderen van de eiken kerkbanken en de houten vlonder. Trouwens, ik heb deze foto niet gecorrigeerd voor het lelijke groenige licht van de gasontladingslampen, de andere foto's wel!)

Zingen met een koor in de Corneliusbasiliek. Hier het Haarlemmermeers Kamerkoor in 2006

Zingen in de Corneliusbasiliek is zeer dankbaar. Niet alleen is de kerk sfeervol, hij heeft ook een heel goede akoestiek, zeker als je in de absis staat te zingen. Het koor hierboven zou prima passen (het is het voormalig Haarlemmermeers Kamerkoor, heb je mij gesnapt?).

The Dutch radar satellite network NL-RIA, meeting at ISIS

Zou een vergadering in de Corneliusbasiliek niet een beetje minder saai zijn dan in een eenvoudig kantoorzaaltje? Dit zijn ingenieurs en wetenschappers die praten over de ontwikkeling van een zwerm kleine radarsatellieten in februari 2020. Dit is mijn andere werk.

Corneliusbasiliek Halloween tsja

De vereniging Ontspanning voor Welberg organiseerde een Halloweentheater in het buiten gebruik gestelde gebouw, vóór ik het kocht. Kan ik dat soort activiteiten nog in de kerk onderbrengen nadat ik hem heb volgezet met mijn spullen? Foto uit een krant

Kerstmarkt op 8 december 2019 in de Corneliusbasiliek

Een paar dagen nadat ik eigenaar werd van de Corneliuskerk, vond er op 8 december 2019 een Kerstmarkt plaats, die al was georganiseerd door Ontspanning voor Welberg.

De stenen gewelven van de Corneliusbasiliek van boven

Wat dacht je van een opwindende tocht langs plekken die je normaal nooit ziet? Lopen over de stenen gewelven, die als gigantische olifantsruggen vele meters naar beneden krommen?

De torenspits van de Corneliusbasiliek

Met wat moeite kun je zelfs in de houten torenspits klimmen. Hoe hoog kun je komen? Het enige dat ik je niet zal toestaan is om aan de buitenkant verder te klimmen tot de torenhaan.

Voormalige Mariakapel Onze-Lieve-Vrouw van Welberg in de Corneliuskerk

Ik houd rekening met het opnieuw inrichten van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Welberg, zowel om religieuze als om historisch redenen, dat laatste omdat de bediscussieerde Mariaverschijning in Welberg aan Janske Gorissen hier plaatsvond. Foto door een parochiaan tijdens de sluitingsviering op 15 november 2014

Voormalige Mariakapel Onze-Lieve-Vrouw van Welberg zoals hij er nu uitziet

De Mariakapel in de Sint-Corneliusbasiliek zoals hij er nu uitziet.

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart