Fascinatie is de sleutel tot kwaliteit

Rens Swart, zijn liefhebberijen en wat hem verder bezighoudt English text Nederlandse tekst

Welkom op de website van Rens Swart! Ik ben breed geïnteresseerd en duik vaak diep in de onderwerpen die mij te pakken hebben. En ik vind het ook nog eens leuk om daarover te schrijven. Vandaar deze website!

Het gaat primair over orgels en auto's. Over orgelspelen, de instrumenten die ik bespeel en de kerken waar ik organist ben. En daarnaast over de Rover SD1, bijvoorbeeld mijn Rover 3500 Vanden Plas, en de Jaguar XJ40, waaronder de supersjieke Daimler Double Six met zes liter V12, de avonturen die ik ermee heb beleefd, de verzamelde achtergrondkennis en het sleutelen eraan. Architectuurgeschiedenis en het Cuypersgenootschap. Maar er is nog meer dat mij fascineert: loop het menu links maar eens door.

Van harte welkom en veel leesplezier! Roept dit reacties op? Graag naar rens apenstaartje rensswart.nl.

Nieuw(s)

Omdat ik uit mijn bedrijfshal vertrek, zocht ik een andere ruimte voor mijn orgels, auto's en werkplaats. Dat werd uiteindelijk een … kerk! Sinds december 2019 ben ik de trotse eigenaar van de Sint-Corneliuskerk in Welberg (bij Steenbergen, westelijke Noord-Brabant). Daar kan ik ook mijn liefhebberij in architectuurgeschiedenis en bouwkunde botvieren! Zie de nieuwe pagina.

Van de fantastische bijeenkomst in Dunkeld ter gelegenheid van dertig jaar Jaguar XJ40 heb ik een uitgebreid verslag, met heel veel foto's! Ook iets over onze prachtige Schotse vakantie.

Mijn belangstelling voor orgelbouw en de schreden die ik op dat pad gezet heb, met onder meer de leerzame demontage van enkele elektropneumatische orgels en de reparatie van een bijzonder soort windlade, is hier te lezen.

Tijdens mijn bestuurswerk voor het Cuypersgenootschap heb ik enkele juridische orgelrechtszaken gevoerd, maar ook artikelen geschreven. Mijn kritische analyse van de manier waarop in de orgelwereld nog vaak wordt terugverlangd naar het origineel is nu ook op het wereldwijde web terug te lezen: hier.

Curriculum vitae van Rens Swart

Rens Swart bij de grootste pijp van de Conterbas 16' in OLV ter Sneeuw

Rens Swart bij de grootste pijp van de Conterbas 16' in het orgel van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw in Antwerpen-Borgerhout. Rens is organist van deze kerk.

Nadat mijn uit Dedemsvaart (Overijssel) afkomstige ouders zich in Alphen aan den Rijn gevestigd hadden, werd ik daar geboren. Na de Roncallischool ging ik naar het Ashramcollege in Alphen aan den Rijn. Aansluitend ging ik in Leiden sterrenkunde studeren: het onderwerp fascineerde me, al ben ik nooit als amateur actief geweest, en ik was goed in exacte vakken.

Sterrenkunde, op zich wel bekend als een van de lastigste studies, ging me niet onaardig af, maar echt te pakken had het me toch niet. En er waren vele andere onderwerpen die mij enorm interesseerden en daar stak ik dan ook reuzeveel tijd in. Om maar wat te noemen: orgelspel en orgelbouw, computers en programmeren, negentiende-eeuwse architectuur en een elf jaar durend bestuurslidmaatschap van het Cuypersgenootschap. Min of meer in het zicht van de finish ben ik met sterrenkunde gestopt.

Mijn belangstelling voor en kennis van negentiende-eeuwse architectuur, plus mijn toch kennelijk wel praktische instelling, leidde ertoe dat ik werd gevraagd bestuurslid van het Cuypersgenootschap te worden. Dat waren inspirerende en enerverende tijden, die een, ook qua tijdsbeslag, semiprofessioneel karakter hadden.

Ondertussen had ik Sabine Broekhoven leren kennen, zijn we getrouwd en verhuisd van Utrecht naar Alphen aan den Rijn. In 2003 betrokken we een ruim huis op de bodem van de Haarlemmermeer en in 2011 kochten we een stijlvol jaren-zeventighuis in Dongen. In Noord-Brabant dus, waar Sabine vandaan komt.

In 1995 ben ik aan de Technische Universiteit Delft geodesie gaan studeren: de wetenschap van het meten aan (en indelen van) het aardoppervlak. Ik dacht aanvankelijk nog dat ik me ditmaal misschien beter niet met de 'harde' fysisch-mathematische kant kon bezighouden, maar uiteindelijk paste dat toch het beste bij mij. Ik ben afgestudeerd op een onderwerp dat te maken heeft met het heel precies bepalen van vervormingen en bewegingen van het aardoppervlak vanuit radarsatellieten: InSAR, door mij ook wel radarinterferometrie genoemd. Mijn scriptie had een voor een geodeet nogal hoog signaaltheoretisch gehalte en daarbij kwam mijn sterrenkundestudie goed van pas. De perfectionist in mij maakte dat ik uiteindelijk begin 2001 cum laude afstudeerde.

Na ruim een jaar bij de TU Delft gewerkt te hebben, ging ik in 2002 bij de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat werken vanwege mijn kennis van InSAR, de techniek waarin ik bij de TU Delft was gespecialiseerd. Gaandeweg ging ik me met veel meer bezighouden, met name op het snijvlak van remote sensing, waterkeringen en informatiebehoeftevraagstukken.

Omdat de koers van Rijkswaterstaat in sneltempo veranderde en de nadruk meer en meer op het inhuren van kennis en het hele proces daaromheen kwam te liggen, besloot ik in 2006 een bedrijf op te richten. Bij Swartvast, zoals ik het doopte, staat kennis op het gebied van (vooral geometrische) geo-informatie centraal en met name het slaan van de brug tussen deze kennis en technologie enerzijds en het gebruik ervan door (met name overheids-) organisaties anderzijds als antwoord op hun informatiebehoefte.

Ondertussen ben ik druk met onder meer orgels en auto's: ik heb verschillende posities als organist gehad en ben nu organist in Antwerpen en Dongen, ik houd me met orgelbouw bezig en heb daarvoor in 2011 Rens Swart Orgelbouw opgericht, ik weet heel veel van de Rover SD1 en de Jaguar XJ40, ik heb verschillende Daimlers en repareer en onderhoud die zelf. En sinds eind 2019 is daar het spectaculaire bezit van een kerk bijgekomen, met alle werkzaamheden van dien. En over al die onderwerpen schrijf ik artikelen.

Fascinatie … en schrijven

Een bekend Nederlands spreekwoord zegt "in der Beschränkung zeigt sich der Meister" en dat is duidelijk niet aan mij besteed. Er zijn veel dingen die mij interesseren en als ik me er eenmaal in verdiep ontstaat er niet zelden een inspirerende fascinatie. De ervaring leert dat fascinatie kan leiden tot een hoge kwaliteit, hoewel perfectionisme en volharding daarbij wel helpen. De psycholoog zal echter opmerken dat een overdaad aan fascinatie soms ook licht autistische trekjes heeft …

Vervolgens schrijf ik graag – en rap – over wat mij bezighoudt en daarom houd ik het niet graag kort.

Het gezicht achter Swartvast … en zijn liefhebberijen

Ik begon met een website voor mijn bedrijf Swartvast in 2006. Omdat ik mijn brede interesse in zaken naast geometrische geo-informatie (om de kern van mijn bedrijf even te noemen) als een aanbeveling beschouw en deze dus graag met collega's en klanten deel en ik bovendien vind dat het goed is de mens te kennen achter de man met wie je samenwerkt, heb ik op de website van Swartvast een 'afdeling liefhebberijen' toegevoegd, onder de kop 'het gezicht achter Swartvast … en zijn liefhebberijen'.

Er was daar echter inmiddels zoveel te vinden, het heeft feitelijk weinig te maken met het bedrijf en er is nog zoveel dat ik graag publiceer, dat het beter lijkt dat ik daarvoor een website onder mijn eigen naam inricht. Waarvan akte.

Pagina nieuw 26 februari 2014. Licht aangepast mei 2017.

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart